OM OSS

Kristen Gemenskap – över alla gränser är en allkristen förening vars mål är att samla människor kring målet att nå så många som möjligt med det glada budskapet om Jesus Kristus.
Denna målsättning förverkligas bl.a. genom följande verksamheter:
• Vi vill hjälpa de svagaste i vår värld – barnen.  Gen fadderverksamhet och genom att ge barn ett mål mat om dagen får många barn i Bolivia en chans.
• Vi vill inspirera Guds folk i Norden. Följ med informationen om var vi samlas till konferenser och andliga möten.
• Vi vill stödja församlingar i andra länder. Genom konferenser, seminarier och stormöten förkunnar vi evagnelium i länder som Tanzania, Bolivia, Polen, Finland, Norge och Sverige,
• Vi understöder pastorer och evangelister i bl.a. Bolivia och Tanzania.
_______________________________________________________________________

Stödmedlemmar – ordinarie medlemmar

På årsmötet 2013 hade vi glädjen att välkomna 9 nya ordinarie medlemmar. Eftersom jag ofta får frågor om medlemskap i Kristen Gemenskap – över alla gränser vill jag förtydliga följande: Ett relativt stort antal personer i huvudsakligen Sverige, men också i Finland och Norge får vårt nyhetsbrev eller tidning. En hel del av dem är stödmedlemmar som regelbundet eller sporadiskt stöttar vårt arbete ekonomiskt och i förbön. En del gör det som faddrar till barn som därigenom får en möjlighet till skolgång, andra genom stöd till pastorer i deras församlingsbyggande, andra åter ger ekonomiskt stöd till matbespisningsprojekt, barndaghem, crusades och andra insatser som presenteras i vårt nyhetsbrev.
Den som önskar och begär det kan dessutom bli en ordinarie medlem. Det betyder mer intern information med inbjudan till årsmöten där man har rösträtt vid val och olika beslut. Vi har också en tanke att på platser där det finns fler medlemmar samla dem och andra i deras närhet till bönegrupper som vid behov kan få hjälp av oss i Bibelundervisning, kanske också i mötesarrangemang med betoning på väckelse och mission. Självklart, där det finns möjlighet, i samarbete med någon lokal församling på platsen.
Henry Holmberg

————————————————————————————————

Torwalds liv blev ett äventyr

TorwaldTorwald Bergström hade allt han kunde begära, men ändå kändes det som om någonting fattades. Han hade passerat 55 när han fattade ett drastiskt beslut. Många ställde sig frågande, men själv har han aldrig ångrat sitt val. Alltsedan dess har livet bara blivit bättre och bättre.

Torwald Bergström har de senaste åren blivit en allt mer välbekant profil i nätverket för Kristen Gemenskap – över alla gränser. Torwald strålar av tacksamhet över vad de senaste drygt tio åren bjudit på av glada överraskningar.

– Jag är så oerhört tacksam till Gud som gav mig denna chans. De senaste åren har varit mer innehållsrika än hela mitt tidigare liv varit. Inte ett ögonblick har jag ångrat att jag valde att bryta upp från min trygga tillvaro.

Torwald har livet igenom varit en skötsam och balanserad man, med torr humor och integritet och med den kristna tron som en fast grund i livet. Uppväxt i ett varmt kristet hem slog han tidigt in på den vägen. Som många andra i efterkrigsgenerationen fick han möjlighet till vidare studier och såg sin livsbana tydligt utstakad.

– På 60-talet studerade jag till civilingenjör vid KTH i Stockholm. När jag var klar med min examen började jag jobba med byggfrågor och gjorde karriär i kommunal förvaltning. Så småningom hade jag avancerat till bygglovschef i Västerås kommun. Jag hade det bra på alla sätt och en ordnad tillvaro, men mitt andliga liv gick på sparlåga.

Torwald satsade på sitt jobb, där han hade stort förtroende. Men Gud hade en annan plan för den ambitiöse och plikttrogne byråkraten. Mitt i livet och karriären var det som om allt stannade upp när en högre uppdragsgivare ville ha Torwald i sin tjänst.

– Jag hade ju mina väl dokumenterade byggkunskaper så jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra en insats för missionen. Jag tog därför några års tjänstledighet, då jag jobbade i Pingstmissionen med att rita skolor och kyrkor i Tanzania och några andra länder.

Efter tjänstledigheten försökte Torwald gå tillbaka till sitt jobb på halvtid och på den andra halvan arbeta som pastor. Det visade sig ohållbart i längden att sköta ett chefsjobb på halvtid, så efter tre år gick Torwald tillbaka till heltid igen. Han fick många ryggdunkningar av politiker och arbetskamrater, men inom sig grät han.

– Efter fyra ganska jobbiga år fattade jag ett väl övervägt beslut att gå ut i tro på Guds löften. Många varnade mig och sa att jag skulle komma att ångra mig, men jag hade prövat mitt beslut och kände att det var rätt.

Nu blev Torwald deltidspastor i två församlingar nära Kåfalla herrgård, den plats, där han i mitten av 2000-talet knöt den första kontakten med Kristen Gemenskap och dess ledare Henry Holmberg. Kristen Gemenskap hade nämligen hyrt in sig där för sin sommarkonferens, och Torwald kom till mötena. Fast han tillstår att mötesformerna i början blev något av en kulturchock för honom.

– Ja, nog ställde jag mig lite frågande till vissa yttringar, men snart såg jag att det fanns en äkthet bakom. Det dröjde heller inte så länge förrän jag kom in i denna andliga frihet. Då upplevde jag själv Gud på ett starkt sätt och insåg att detta är något vi alla behöver. Sen är det även så att vi har också olika läggning och att alla inte reagerar på samma sätt på Guds beröring.

Med tiden har Torwald blivit alltmer involverad i arbetet inom Kristen Gemenskap. Han har gjort resor med Henry Holmberg till bland annat Tanzania och Bolivia och blivit invald i styrelsen. Som om det inte vore nog med det, har en annan revolutionerande händelse de senaste åren, vänt ytterligare upp och ner på Torwalds tillvaro. Efter att ha uppnått de sextio, levt som singel hela livet och väl betraktades som en inbiten ungkarl, träffade han Inger.

– Vi hade mötts i olika mötessammanhang, bland annat i mötena i Kåfalla. Så fattade vi tycke för varandra och har nu varit gifta i sex år. Det är Gud som har fört oss samman. Inger är en dyrbar gåva för mig och det är en välsignelse att vi tillsammans får dela livet och tjänsten i Guds rike.

Framöver kommer Torwald att gå in i ett ökat engagemang i missionsarbetet. Meningen är att han därmed ska avlasta Henry Holmberg en betydande del av ansvaret för administration, planering av praktiska insatser samt direktkontakter med missionsländerna. Torwald kommer också att besöka församlingar, som han har kontakt med, för att utöka Kristen Gemenskaps nätverk.

– Det passar bra överens med de profetiska tilltal jag de senaste åren fått från flera håll om att ett utvidgat område väntar mig. Rent mänskligt sett kunde jag förut inte förstå hur detta skulle bli verklighet, men nu börjar det klarna. Jag tror att Gud under åren förberett mig för detta uppdrag, även om jag kan önska att jag vore åtminstone tio år yngre.

Torwald ser det som en förmån att få finnas med i arbetet inom Kristen Gemenskap. I det arbetet har han sällskap med flera andra i hans åldersgrupp. Torwald inser förstås behovet av att en yngre generation fasas in, för att arbetet på sikt ska kunna leva vidare.

– Ja, det är ett stort böneämne som jag vill uppmana alla i vårt nätverk att be för. Har ni tankar och förslag så hör gärna av er till oss! Det här är inget arbete som utförs av några få personer, utan vi behöver allt stöd och all förbön vi kan få!

Text: Börje Norlén

________________________________________________________________________

Gunnel, Siw Katrin och Beatrice hjälper till

En av förutsättningarna för att ett missionsarbete skall kunna fungera är ”det bistånd var lem ger” för att använda Paulus ord. I Kristen Gemenskap har vi förmånen att få ha många förebedjare och understödjare av arbetet.

Likaså när det gäller ekonomi och förvaltning av medel har vi självuppoffrande människor som upplever det som en uppgift som Herren gett dem, att helt frivilligt, utan ersättning, ge tid och krafter för att allt skall fungera. Efter att styrelsen sagt sitt och innan årsredovisningen är hos Revisionsbyrån har mycket hänt. Jag vill kort presentera för er några av dem som arbetar praktiskt med de här sakerna.

GunnelGUNNEL MARTINSSON är bosatt i Adelöv, där för övrigt enligt uppgift den första Pingstförsamlingen i Sverige bildades. Gunnel är vår kassör och bokförare och gör ett gediget arbete Jag frågar Gunnel hur hon upplever det här arbetet och får till svar:

”Att vara kassör och bokförare i Kristen gemenskap är för mig ett förtroendefullt missionsuppdrag, något som måste göras av någon och som ger mig glädje och välsignelse på flera sätt. Jag tycker det är ”roligt” med (trivs med) pappers- och pengahantering; räkna pengar, sortera papper och bokföra. Uppdraget har också gett mig en aha-upplevelse av hur Gud kan verka. När jag sitter och för in gåvor i bokföringen har jag flera gånger upplevt en maning att be för gåvogivare och olika projekt som det offrats till. Det ger mig välsignelse och en oerhörd lön för arbetet. Tack alla givare och rik välsignelse över era liv 2013.”

Gunnel kan nås på adress: Gunnel Martinsson, Åsen, Södergård 2, 573 98 TRANÅS.      Tel. 0141- 70168. Mobil 070 – 5482799.  E-mail: gbmasen@hotmail.se

____________________________________________________________________

SiwSIW BERGER-JÖNSSON bor i Vetlanda och bekräftar gåvogivarnas inbetalningar. Det betyder ett nog så tufft arbete då alla givares gåvor (gåvor under 100:- kronor bekräftas inte – inte heller gåvor där givarna uttryckligen undanber sig bekräftelse) skall bekräftas. Faddrar för skolbarn, understödjare av pastorer, gåvor till Barndaghem och matbespisning samt alla övriga får tackbrev och en liten vänlig uppmuntran genom Siw.

Jag ställer Siw frågan vad som driver henne att offra tid och krafter för vårt missionsarbete.

”När jag fick förfrågan om att hjälpa till med att bekräfta inkomna gåvor samt fadderpengar som kommer in till Kristen Gemenskaps arbete, så tänkte jag; ´ett år kan jag väl göra det´. Ett år har blivit till fem – ett år i taget.

Jag är fascinerad av människors offervillighet och trofasthet. Månad efter månad skickar man in sina gåvor för att göra en insats för människor som blivit mindre lyckligt lottade i livet. Jag tror våra vänner kommer att bli rikt välsignade. Det står ju i Predikaren; ´sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka… ´Pred.11:1.

Ibland frågar mina vänner; ´varför lägger du ned tid på att göra såna här saker. Jag brukar svara; ´detta är min insats att göra något för mina medmänniskor´. Alla har vi fått olika gåvor och jag tror Herren menar att vi skall använda dem. I alla fall blir jag välsignad – och det tror jag alla gåvogivare också blir.”

Om du vill når du Siw på följande adress: Siw Berger-Jönsson, Fläderstigen 15, 574 41 VETLANDA. Tel. 0383-15780.  Mobil 070-2627077. E-mail: siwberger@hotmail.com

____________________________________________________________________

Katrin EstevezKATRIN ESTEVEZ bor i Göteborg och är vår kontaktperson för vårt växande arbete i Bolivia.

Katrin sköter alla utbetalningar av fadderavgifter, understöd av lokala pastorer, matbespisning, barndaghem och allt övrigt. Katrin förmedlar också hälsningar från och till Bolivia och här kommer hennes goda spanska språkkunskap till sin rätt. I december kommer som regel mängder av brevhälsningar från fadderbarnen och pastorerna och deras familjer som skall översättas och sändas ut. Då måste Katrin ta hjälp av sin dotter Magdalena och andra som behärskar spanskan. Katrin har redan arbetat för oss i många år. Jag frågar henne vad som får henne att offra sin tid och kraft på detta.

”När jag fick frågan att hjälpa till med projekten i Bolivia, kändes det inte som någon slump. Mitt hjärta finns i Latin-Amerika. Vi är kallade att ge evangelium till alla folk, men också att vara Jesu händer och fötter för att dela med oss och lindra nöd. Vi har så fullt upp med våra små i-landsproblem, men när man tar del av vardagsbekymren i tex. Bolivia får man åter de rätta perspektiven. Vännerna där borta har blivit mina personliga vänner och jag vet att de i sin tur ber och välsignar oss dagligen.”

Katrin når du på adress: Katrin Estevez, Skymningsgatan 15,415 14 GÖTEBORG, Tel. 031 – 3305749. Mobil 0703 – 168780. E-mail: katrinestevez@gmail.com

____________________________________________________________________

BeatriceBEATRICE GRANLUND är kassör och bokförare för vår finlandsvenska dotterförening av Kristen Gemenskap. Under åren är det allt fler också i Finland som upptäckt glädjen i att aktivt ta del i vårt arbete. Flera fadderbarn och ett antal pastorer har sina understödjare i Finland. Bea (Beatrice) bekräftar deras inbetalningar, sköter kassa och bokföring och är i övrigt aktiv i styrelsen och i arbetet. Jag frågar henne hur det känns att vara så engagerad i Kristen Gemenskaps arbete och får till svar:

”Jag tycker om att hjälpa människor som behöver det och att arbeta för en god sak med de gåvor Gud gett mig. Som att sprida evangeliet till dem som inte hört det förut eller att förmedla faddergåvor till barn så de får en möjlighet att få mat och gå i skola. ´Gör det lilla du kan; gör det villigt och glatt´!”

Beatrice har adress: Björkövägen 632, 658 70 BJÖRKÖBY (Finland). Tel. 06 – 3524115. Mobil 040 – 7321711. E-mail: bea.granlund@suomi24.fi